CPH Capital and AllianceBernstein

 

CPH Capital was acquired by AllianceBernstein, a leading global investment-management firm, in 2014.

CPH Capital is regulated by the Danish Financial Services Authority.

For corporate, tax, business authority and regulatory enquiries please contact:

Ian Foster, CEO
CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S., Level 6, Lautrupsgade 7, 2100 Copenhagen Ø, Denmark
CPHCapital@AllianceBernstein.com
+45 6914 8199

Mr Foster is also the contact person for complaints.

CPH Capital is a registered trademark used with the permission of the owner, AllianceBernstein L.P.

Til aktionærerne i CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Bestyrelsen for CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S, CVR-nr. 34 60 65 44 (“Selskabet”), indkalder herved til ordinær generalforsamling i Selskabet.

Den ordinære generalforsamling afholdes den 17. april 2023 kl. 10.00 hos Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 København V.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af årsregnskabet med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab.
 4. Godkendelse af vederlagspolitikken.
 5. Forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag fra aktionærerne.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

To the shareholders of CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S

Notice to convene annual general meeting

The board of directors of CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S, company registration no. 34 60 65 44 (the “Company”), hereby convenes the annual general meeting of the Company.

The annual general meeting will be held on 17 April 2023, at 10.00 at the offices of Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, DK-1609 Copenhagen V.

The agenda for the meeting is as follows:

 1. Election of chairman.
 2. Presentation of annual accounts with auditor’s report for passing and the annual report.
 3. Decision on distribution of profits and coverage of losses pursuant to the approved accounts.
 4. Approval of the remuneration policy.
 5. Proposals from the board of directors and incoming proposals from shareholders.
 6. Election of members for the board of directors.
 7. Election of auditors.
 8. Any other business.
 

Information